[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
0810358011
องค์ความรู้ในองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  
       ทางราชการ 
        

รูปภาพ
IMG_9158.JPG
 
IMG_9107.JPG
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
►แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
►แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
-คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กฎหมายและระเบียบ
แผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต
►แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
►รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
สื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
แนวทางการปฏิบัติกาจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤมิชอบ  
►ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
►มาตรการส่งเสริมคุณธรรม   และความโปร่งใสในหน่วยงาน  
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
►รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       การเสริมสร้าง      
    วัฒนธรรมองค์กร    
มาตราฐานทางจริยธรรม
►    ประมวลจริยธรรม     
► ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
► การขับเคลื่อนจริยธรรม
► การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ข่าวสารทั่วไป/ประชาสัมพันธ์
20/ก.ย./2566 : ( 19 / ) By admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปี 2566
14/ก.ย./2566 : ( 26 / ) By admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหน้าบ้านน่ามอง เนื่องในวันมหิดล
ประจำปี 2566
13/ก.ย./2566 : ( 47 / ) By admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ประจำปี 2566
12/ก.ย./2566 : ( 34 / ) By admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ด้านสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 2
ประจำปี 2566
12/ก.ย./2566 : ( 38 / ) By admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปี 2566
31/ส.ค./2566 : ( 57 / ) By admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทสูงหัวน้ำต่ำ (Low Head)
ประจำปี 2566

วีดีโอ(Video)
 

 

Facebook page

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00838 : การจ่ายค่าน้ำประปา  (170/1)
คนตำบลนี้แหละ
19 ก.ค. 2566 : 16:26
00837 : สอบถามถ้าเจอไฟไหม้ข้างทาง  (239/1)
คนผ่านทาง
24 เม.ย. 2566 : 08:49
00835 : สอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุ  (291/1)
คนแม่คะตวน
4 เม.ย. 2566 : 12:20
00792 : สอบถามการเปิดแหล่งท่องเที่ยวดอยพุ่ยโค  (562/1)
นักท่องเที่ยวจ้าาา
24 ต.ค. 2565 : 13:35
00788 : หากเจอดินสไลด์ระหว่างทาง  (706/1)
ผู้เดินทาง
13 ก.ย. 2565 : 22:40
00782 : ฝนตกหนักในช่วงนี้  (924/1)
ชาวบ้าน
17 พ.ค. 2565 : 18:38
00725 : แหล่งท่องเที่ยวหน้าร้อนในพื้นที่  (1,839/0)
นักเที่ยว
27 เม.ย. 2564 : 10:59
00775 : สอบถามการปฎิบัติตัวเมือตรวจATK แล้วผลบวก  (1,001/1)
ความสงสัย
30 มี.ค. 2565 : 15:20
00773 : ปัญหาไฟป่า  (1,056/1)
ชาวบ้านแถวนี้
4 มี.ค. 2565 : 21:37
00771 : การเปิดแหล่งท่องเที่ยว  (1,342/1)
คนไปเที่ยว
30 ม.ค. 2565 : 00:59

เมนูหลัก
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุลคลประจำปี
   หนักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
การมอบหมายหน้าที่
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชกาแทน
ข้อมูล/รายงานผล
คู่มือประชาชน

การรับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต...
E-service(บริการออนไลน์)
ศูนย์ อปพร.ศูนย์ อปพร.
โทร. 053-687154

Link...ที่หน้าสนใจ