องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maekatoun.go.th Thu, 02 Dec 2021 15:17:16 ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19​ http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1194 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1638433036.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1638433036 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1193 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1638354167.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1638354167 ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและรวมคะแนนของผู้สมัครฯ http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1191 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1638042597.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1638042597 ดำเนินการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง​ แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1190 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1637995848.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1637995848 เตรียมพร้อมการรับหีบบัตรเลือกตั้ง​ http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1189 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1637921305.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1637921305 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1184 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1637896376.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1637896376 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1183 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1636513657.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1636513657 จัดประชุมประชาคมชาวบ้านในพื้นที่​เรื่องเปิดการท่องเที่ยวดอยพุ่ยโค http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1180 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1636016631.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1636016631 สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1179 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1636002905.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1636002905 ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1178 http://www.maekatoun.go.th/http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1636002681.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1636002681