องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maekatoun.go.th Tue, 17 May 2022 10:57:55 ร่วมต้อนรับ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา(ผบ.นทพ.) http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1250 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1652323552.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1652323552 ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่คะตวน http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1249 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1652236185.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1652236185 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน​ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านราษฎร http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1248 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1651168383.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1651168383 พิธีเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1247 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1649630687.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1649630687 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน​ สมัยสามัญ​ สมัยที่​ 2​ ประจำปี​ 2565 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1246 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1649407895.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1649407895 ประมวลภาพการออกพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ป่วย​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID​-19) ที่เข้ารับการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน​ (HI)​ http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1232 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1647744752.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1647744752 ออกพื้นที่ดับไฟป่า บริเวณฌาปนสถาน บ้านผาผ่า หมู่ที่ 1 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1231 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1647596227.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1647596227 ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดหมอกควัน http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1230 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1647596226.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1647596226 ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มทับถนน เส้นทางบ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8 http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1229 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1647596225.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1647596225 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า​ หมอกควันและฝั่นละอองขนาดเล็ก​(PM 2.5) http://www.maekatoun.go.th/?name=news&file=readnews&id=1228 http://www.maekatoun.go.th/icon/news_1647596224.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน 1647596224