ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ ใจคำ
ตำแหน่ง :นายก อบต.แม่คะตวน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :134 หมู่ 7 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
Telephone :0636659396
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหาร