ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ ใจคำ
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0810358011
ที่อยู่ :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :