[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต.แม่คะตวน
รูปภาพ
IMG_5903.jpg
 
IMG_5901.jpg
 
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์ อปพร.ศูนย์ อปพร.
โทร. 053-687154

Link...ที่หน้าสนใจ
 

 


  

ชื่อ : นายอุดร มหาวรรณ
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุเชาว์ พรหมนาคทอง
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจัญญาลักษณ์ รัตนไพจิต
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอุทัย นามวนา
ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางยุพิน จีนะ
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกำจร กิจสว่าง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายดวงดี วังกัลยา
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนันต์ เพ็ญจิตต์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวโสภา จำปาทอง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายศ.สงวน ดาววนาชัย
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนาวาโจ ข้ามสีทันดร
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกัลยา ปุรณะวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพลิแด่ ขุนวนารักษ์
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุวิทย์ ทรงอาจหาญ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสีจันทร์ ปูแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสนธยา พรเกศา
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวิไลวรรณ กันตีฟอง
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายแนะกั่ง ทองอุบลพรรณ
ตำแหน่ง : สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ส.อ.กายสิทธิ์ เต๋จ๊ะ
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0899569760
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
10 : ผู้บริหาร
11 : ห้วหน้าส่วนราชการ
13 : สำนักปลัด
16 : ส่วนการศึกษา
24 : ส่วนโยธา
29 : ส่วนการคลัง
30 : สมาชิกสภา