[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
บุคลากร
นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต.แม่คะตวน
องค์ความรู้ในองค์กร
รูปภาพ
050.jpg
 
049.jpg
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
กฎหมายและระเบียบ
งานการเงินและบัญชี
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
Facebook page
  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น