หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ อาหารเสริม(นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562
โดย : admin
อ่าน : 229
อังคาร ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ อาหารเสริม(นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2562