หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างระบบผลินน้ำประปาขนาดเล็ก กำลังการผลิต 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดอยกู่ หมู่ที่ 3 ต.แม่คะตวน
โดย : admin
อ่าน : 79
อังคาร ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์