หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ตางรางแสดงวงเงินงิบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวนจัดตั้ง
โดย : admin
อ่าน : 94
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์