หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสภานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่เสียหายจากอุทกภัย งานขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อเปิดทางน้ำเข้าสถานีสูบน้ำ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5-1.00 เมตร พร้อมงานซ่อมแซมสะพานไม
โดย : admin
อ่าน : 108
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์