หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินบงประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองปู่ด้งเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 จุด มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,780 ลูกบาศก์เมตร
โดย : admin
อ่าน : 123
ศุกร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
พิมพ์