หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โดย : admin
อ่าน : 107
จันทร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น