หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ประจำปี 2563
โดย : admin
อ่าน : 110
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ประจำปี 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
ณ บ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน