หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองปู่ด้ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5
โดย : admin
อ่าน : 115
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์