หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เรื่อง รับโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานบริหารที่วางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
โดย : admin
อ่าน : 116
พุธ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
เรื่อง รับโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งสายงานบริหารที่วางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน