ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิศักดิ์ ฝั้นเต่ย
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :