ชื่อ - นามสกุล :นายอำนวย งามอุดมศิล
ตำแหน่ง :นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนโยธา
หน้าที่ในกลุ่ม : ส่วนโยธา