ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ ใจคำ
ตำแหน่ง :นายก อบต.แม่คะตวน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหาร