[ สมศักดิ์ ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สมสักดิ์ แสวงแก้ว
ชื่อเล่น : 
ขาม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
14/11/2533
อายุ : 
28
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
bee4164@gmail.com  
ที่อยู่ : 
409 หมู่1 ต.แม่คะตวน
อำเภอ : 
สบเมย
จังหวัด : 
แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 
58110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0947062211
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย